Barns rettigheter - Hva er FNs barnekonvensjon?Barnekonvensjonen er den første internasjonale menneskerettighetskonvensjonen som gir ...

Read More

Skrur du også av TV’en når nyhetene står for dør, bare fordi du ikke ...

Read More

Diskusjoner om hvor hjelpen nytter bør være konstruktive. Skal den være i form av ...

Read More

​ Afrikas varma hjerte <3 Malawi kalles ofte for «Afrikas varme hjerte», både på ...

Read More