fbpx

Malawi – Afrikas varme hjerte

Barn I Malawi
Afrikas varma hjerte <3

Malawi kalles ofte for «Afrikas varme hjerte», både på grunn av gjestfriheten og fordi landet er bittelite og ligger klemt mellom Mosambik, Tanzania og Zambia.

Landbruksnasjon

Hele 84 % av befolkningen har levebrødet fra landbruket. Mais er den dominerende planten og Malawi kan fø sin egen befolkning gjennom maisproduksjonen, forutsatt at en får normale vekstvilkår. Med de faktorene landet har hatt å kjempe med blir det vanskelig å fø alle. Maisen gir mat som befolkningen trenger og som gir dem næringsstoffer de sårt behøver. Malawi er et land som har et svært sammensatt fattigdomsbilde og som er avhengig av hjelp fra mange hold.


Kvinner i landbruket i Malawi:
http://www.utviklingsfondet.no/nyheter/kvinner_baerer_landbruket

Utfordringer i landbruket

For å få jordbruket til å bli levedyktig har Malawi utfordringer de må ta tak i:
- dårlig jordsmonn
- dyre innsatsvarer som f.eks. gjødsel
- små jordlapper og mangel på jord
- mangel på veiledning/skolering
- mangel på infrastruktur og markeder
- ensidig fokus på dyrking av mais som påvirker ernæringen og matsikkerheten
- avskoging og erosjon

Utfordringene står i kø for Malawi

Landet ligger sårbart til ifht. global oppvarming ifølge Verdensbanken. Regnmønstrene forandrer seg og det blir vanskelig å planlegge dyrking. På grunn av tørken har det vært behov for utdeling av mat til omtrent 2 millioner mennesker i Malawi de siste årene.

En av Bibelens ti landeplager herjer:
https://www.nrk.no/urix/skadelig-larve-odelegger-maisavlinger-1.13378618
Fattigdom

Med ca 18 millioner mennesker i landet er det mange, ca 42 %, som lever under grensen for ekstrem fattigdom på 1,9 dollar om dagen. Dette gir landets økonomi store utfordringer og samtidig har landbruket en svekket matsikkerhet fordi jordbruket er så skjørt.

Malawi ligger på 171. plass av 187 land på en indeks for menneskelig utvikling som sier noe om hvor ille det står til. Flere år på rad har landet vært angrepet av tørke, flom og innsekter.

Den lave produktiviteten i landbruk og industri, kombinert med dårlig tilgang på kapital bidrar også til fattigdommen. Levealderen har gått ned pga. hiv- og aids-problematikken. Aidssyke må ha pleie og omsorg og de dør tidligere. Dermed går produktiviteten i jordbruket ned og de vonde sirklene starter.

Et ferskt demokrati preger landet

De sivile samfunnene er også svakt organisert. For at bøndene skal få den utviklingen de behøver fordrer det både bedre organisering lokalt og i politikken for landet, for å ivareta de ressurssvakes behov. At Malawi også har ulike kirkesamfunn og tradisjonelle høvdingdømmer på bygda som vil være med og bli hørt, gjør arbeidet utfordrende. Et skjørt demokrati, som ennå ikke har fått fotfeste i landet, virker heller ikke samlende.

Barn blir matet i Malawi
Løsningen for Malawi

Gjennom Gi Barna Håp vil du bidra til å løse noen av disse sammensatte faktorene, indirekte og avledet av matpakkeutdelingen. Ved utdeling av matpakkene til jenter og gutter som går på skolene, vil du gi næringsrik mat til barn i oppvekstfasen som danner grunnlaget for en god helse. Barna vil være en ressurs for landet i det arbeidet Malawi står overfor. Gjennom næringsrik mat og skolegang blir det en god start for samfunnet at barna vokser opp med en god helse, og kan bidra i landet som har så mange utfordringer.

Hvis du vil være med å bidra, klikk deg inn på linken HER og velg hva ditt bidrag skal være.{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>