fbpx

Bli frivillig for Gi Barna Håp

Brenner du for at andre skal få det bedre? Vi trenger frivillige med ulik erfaring og bakgrunn. Hos oss får du god opplæring for å bli trygg i rollen som frivillig. Du trenger ikke å ha erfaring med våre temaer, bare ha lyst til å bidra! Her kan du lese om noen av idèene vi har. Hvis du allerede vet hva du vil gjøre, kan du trykke på knappen for å fylle inn din informasjon.

Hva kreves for at det er frivillig arbeid?

Ikke lønn

Det må være arbeid du selv har valgt å gjøre, og du kan ikke motta lønn eller annen kompensasjon for det arbeidet som gjøres.

For en organisasjon

Det må være arbeid som er for en organisasjon, eller for eksempel en frivillighetssentral, et idrettslag eller lignende organisasjoner.

Tidsbegrenset

Du kan ikke arbeide frivillig mer enn 30 timer i uken. Dette er for å skåne frivillige slik at de du som frivillig ikke arbeider for mye.

Hvorfor Bli frivillig?

Å bli frivillig er en fantastisk måte å bidra til samfunnet på. Det er masse forskjellig man kan gjøre som frivillig. Man lærer nye ting, møter nye mennesker og får nye venner.

Hvis du lurer på om du vil bli frivillig, bør du tenke på om organisasjonen har de samme verdiene som deg. Gi Barna Håp er veldig opptatt av barns rettigheter, og spesielt jenters. Vil du være med oss?

"Å gjøre noe for andre gjør noe med deg!"


Se hvilke aktiviteter du kan hjelpe til med

Gi din bursdag

Du kan donere din bursdag til barn i Malawi. Hvis du lever i Norge er sannsynligheten stor for at du har det meste du trenger. Alle har det ikke sånn, så samtidig som du feirer her hjemme, kan du hjelpe barn med store behov. Planlegg bursdagsfesten, spre invitasjonen og gi pengene til et godt formål. Vi har laget en egen side om Facebook innsamling

Innsamlingspunkt

Gi barna Håp samler inn penger ved å ha innsamlingsbøsser stående forskjellige steder. Det kan være en butikk, restaurant, kiosk osv. Kanskje har du et slikt sted selv, eller kanskje du kjenner noen som har? Vi vil gjerne ha deg som punktansvarlig for slike innsamlingspunkter. Vi ordner selvfølgelig det praktiske.

Nettaktivist

Når du velger å bli frivillig som nettaktivist kan du dele og like innlegg og poster på sosiale medier. Du er med å sette fokus på det som er viktig! Vi sender bilder, videoer og saker som du kan dele på dine sider. Det trenger ikke ta mer enn noen minutter å dele. Perfekt for deg som vil bidra når du likevel er inne på sosiale medier og har litt tid til overs.

Arrangør

Hvis du vil bli frivillig så kan du være arrangør. Da er det kun din egen kreativitet som setter stopper for hva du kan gjøre. Ha et loppemarked, holde en konsert, arrangere golfturnering eller andre idrettsarrangementer. Vi bidrar med arrangør-pakke. Plakater, buttons og annet materiell du trenger!

Hva skjer når du vil bli frivillig?

  • innmelding

  • Vi tar kontakt

  • velge aktivitet

  • Opplæring

Innmelding

Så flott at du vurderer å bli frivillig. Start med å fylle inn din informasjon slik at vi kan kontakte deg. Innmeldingsskjemaet er kun enkle spørsmål som kontaktinforamsjon. Så fort du fyller inn skjemaet vil vi få beskjed å gå gjennom ditt skjema.

Visste du at....

Frivillighet står så sterkt i verden at FN har laget en egen dag for det?

Den 5. september hvert år feires frivilligheten over hele verden med FNs internasjonale dag for frivillig arbeid.

I Norge står frivilligheten spesielt sterkt og Frivillighet Norge arrangerer frivillighetens dag med en helt egen fest, med utmerkelser og faglig påfyll...

Gi Barna Håp er registert hos frivillighet.no

Vi registrerer fortløpende oppdrag på frivillig.no. Du kan gjerne sjekke ut vår profil. Har du gode forslag du ønsker å gjøre som du ikke finner, tar vi gjerne imot forslagene.

Bli frivillig - Gi Barna Håp

oFTE STILTE SPØRSMÅL OM Å BLI FRIVILLIG - fAQ

Her har vi samlet de mest vanlige spørsmålene vi får angående det å være frivillig. Lurer du på noe annet kan du gjerne sende en epost til beh@gibarnahap.no.

Hva kreves for å være frivillig?

For å bli frivillig kreves det ikke annet enn at du er et menneske som har lyst og tid til å bidra! Du trenger ikke ha noe spesiell utdannelse eller bakgrunn for å bli frivillig hos oss. Det er alltid en plass til de som ønsker å bidra. Det viktigste er at dustøtter våre verdier og kan representere Gi Barna Håp på en god måte. Vi er uavhengig av parti- og religion, og derfor er det viktig at du er det samme når du opptrer på vegne av Gi Barna Håp.

Må jeg gå på kurs for å bli frivillig?

Det kommer helt an på hvilken aktivitet du ønsker å bidra på. Det er viktig at du føler deg trygg i oppgaven, men ikke alle oppgaver krever mye opplæring.

Hva er aldersgrensen for å bli frivillig?

For å bli frivillig i Gi Barna Håp må du være 18 år. Likevel er det mange av våre aktiviteter du kan gjøre i alle aldre. For eksempel kan en innsamlingsaksjon på Facebook være. Dersom du er under 18 år, anbefaler vi i Gi Barna Håp at du gjør aktivitetene i samråd med foresatte.

Jeg kan ikke  på samme tidspunkt hver uke, kan jeg likevel bli frivillig?

Det går fint. Det viktigste er at du er villig til å sette av noen timer. Dersom det er tidspunkter som ikke passer lager vi en alternativ plan sammen.

Jeg vet ikke hvilken aktivitet jeg skal velge?

Gi Barna Håp har mange aktiviteter. Hvis du er usikker på hvilken aktivitet du ønsker å gjøre kan du fylle ut innmeldingsskjemaet, så tar vi en prat i etterkant om hvilken oppgave som er best for deg.

Hvor mye tid må jeg bruke for å være frivillig?

Antall timer du bruker varierer med aktivitet. I noen aktiviteter avtaler man selv hvor mange timer man ønsker å bruke, mens i andre aktiviteter er det bestemte tider man må forholde seg til.

må jeg gi penger for å være frivillig?

Nei. Du kan gjerne være frivillig uten å gi penger.

Hva slags opplæring vil jeg få?

Gi Barna Håp holder gratis kurs om organisasjonens verdier og prinsipper. I tillegg holdes det kurs for de aktivitetene som krever spesielle kurs.

jeg kan ikke være frivillig, men vil gjerne støtte arbeidet til Gi Barna Håp?

Dersom du ikke har mulighet til å bli frivillig, er du hjertelig velkommen til å støtte Gi Barna Håp på en annen måte. Vi har blant annet et støttemedlem produkt som du kan kjøpe i butikken.

Kan jeg bli frivillig når jeg er permittert?

Det er det samme regelverket knyttet til frivillig arbeid for de som mottar dagpenger under permittering og de som mottar dagpenger under arbeidsledighet. Generelt gjelder følgende for frivillighetsarbeid for dagpengemottakere:

  • Frivillighetsoppdrag må være ulønnet.

  • Arbeidssøker må være villig til straks å avbryte frivillighetsoppdraget dersom dette er til hinder for å akseptere tilbud om arbeid eller deltakelse i arbeidsrettet tiltak.

  • Frivillighetsoppdrag behøver ikke nødvendigvis være formidlet gjennom frivillighetssentralen, men arbeidstiden må begrenses til maksimalt fire dagsverk per uke for den enkelte arbeidssøker, slik at vedkommende også kan være aktiv i søking etter arbeid.

  • Frivillighetsarbeidet må ikke omfatte oppdrag knyttet til inntektsgivende virksomhet som frivillige organisasjoner og liknende driver i konkurranse med regulær næringsvirksomhet. -

  • Frivillig arbeid for humanitære organisasjoner, politiske partier, religiøse organisasjoner, idrettslag o.l. som normalt utføres av medlemmer og sympatisører uten godtgjøring, skal ikke føres på meldekort.

kan jeg bli frivillig når jeg er arbeidsledig?

Det er masse frivillig innsats du kan gjøre som ikke må på meldekortet. Sjekk med NAV for unntakene rundt frivillighetsarbeid.

Regelen som gjelder er at på meldekortet skal du føre ”aktivitet som kan gi eller som normalt ville ha vært betalt”. Du skal altså ikke føre opp blant annet: "Ulønnet arbeid, sosiale tjenester og besøkstjenester for funksjonshemmede og eldre. Eller Arbeid for humanitære organisasjoner, religiøse organisasjoner, idrettslag og liknende, for arbeid som normalt utføres av medlemmer og frivillige uten godtgjørelse."

Fra Folkehelsemeldingen ang. NAV:
”Frivillig innsats og deltaking er med på å sikre sosial kontakt for menneske som står utanfor skule og arbeidsliv, skaper ein arena for meistring og kompetanseheving og gir rammer i kvardagen.

I større og større grad legg arbeidsgivarar også vekt på den uformelle arbeidserfaringa ved tilsetjingar. Regelverket opnar for at personar som tek imot dagpengar, kan delta i frivillig arbeid, og frå 1. januar 2018 blei det opna for at frivillig arbeid kan reknast som arbeidsretta tiltak når ein tek imot arbeidsavklaringspengar.”

er det mange i Norge som er frivillige?

Om lag 60% av befolkningen gjør frivillig arbeid hvert år. Men selv om mange er med, er det fortsatt veldig mange som ikke er det og som gjerne skulle vært det.

En stor andel oppgir at de gjerne ville gjort frivillig arbeid dersom noen hadde spurt dem. Så det er absolutt flere som vil bli frivillig om de blir engasjert og blir spurt.

Må jeg ha politiattest for å bli frivillig?

I Norge har organisasjoner anledning til å be om å se begrenset politiattest for sine ansatte og frivillige som jobber i et ansvarsforhold til barn eller mennesker med funksjonshemmninger. Det kan være aktuelt både for organisasjoner som jobber med barn selv og for organisasjoner som er på arenaer der politiattest er aktuelt, for eksempel asylmottak.

Ifølge Politiregisterforskriften § 34-1 kan frivillige organisasjoner be om å se avgrenset politiattest fra:

”personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for organisasjonen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming”.

I følge politiregisterforskriften § 34-14 kan frivillige organisasjoner be om å se politiattest fra:

“personer som skal arbeide som lærere eller veiledere i leksehjelp- eller mentorordninger for mindreårige og som ikke faller inn under leksehjelpsordningen i opplæringslova. “

Personene det skal hentes attest fra, må være over 15 år.

Dersom organisasjonen du ønsker å være frivillig for krever å se politiattest, må de først fylle ut et skjema for bekreftelse på ditt engasjement og en beskrivelse av oppdraget du skal gjøre for dem. Når organisasjonen har fylt ut skjemaet kan du søke om politiattest på nett eller på papir. Hvis du har en digital postkasse får du den ferdige attesten dit på kort tid (4-7 dager). Hvis den må sendes i posten tar det ca 14 dager.

Frivillighet Norge har skrevet en lengre veileder for organisasjoners bruk av politiattest.

>