fbpx

VÅR MISJON:


Gi Barna Håp er en humanitær organisasjon som vil bidra til å utrydde sult for barn i verdens fattigste land.

Gi Barna Håp er mor Eva og sønnen Bjørn-Erik som vil hjelpe barna i Malawi. Vi har ingen bakgrunn fra innsamlingsarbeid og har startet helt fra bunnen av for å lære oss hvordan dette arbeidet fungerer. Vi er entusiastiske og har tro på å være med og bidra med og gjøre hverdagen bedre for barna i Malawi. Ingen av landets innbyggere fortjener å være så hardt rammet med så altfor mange katastrofer i dette svært fattig land. Vi har startet denne organisasjonen fordi vi har tro på at du, og flere med oss, vil bidra og hjelpe til å gi barna håp for framtiden. Hvis du tenker som oss, så er du klar for å dele litt av ditt overskudd og invitere barn til å sitte rundt ditt matbord. Tenk deg at du kanskje har to barn ekstra - to munner ekstra å mette som du inkluderer i din nære fysiske familie.

Mor og sønn har på flere måter støttet diverse prosjekter tidligere. Nå føler vi at tiden er moden for at vi tar engasjementet  et steg videre for å bidra i større grad til å løse verdens sosiale urettferdighet. Heldigvis er vi mange som vil hjelpe både Malawi og andre land. Å gi barna et bedre liv, eller bare håp om et liv, er noe av det viktigste vi kan gjøre. Å bidra til at barna får kunnskap om hvordan de skal løse konflikter, ikke skape dem på bakgrunn av stammefeider eller familiekrangler, tror vi bidrar til å gjøre Malawi til et fredeligere sted. Vi vil starte å gi barna ressurser til å bli voksne, som kan skape en bedre og fredeligere verden. Vi vil gi dem valgmuligheten til utvikling, ikke bare overlevelse. Vi håper du tenker som oss og blir med oss på ferden.


Vi oppdaget Dan Pallotta, som har noen betraktninger om veldedighet som er annerledes, og vi tror de ideene løser flere problemer. Hans tanker handler kort sagt om at siden de sosiale problemene er så store som de er, så må vi tenke annerledes enn vi gjør og har gjort til nå, når vi forsøker å løse disse problemene.

Han sammenligner måten veldedighet drives på med hvordan forretningsverdenen tenker. Hvis du eide en bedrift så ville du gjøre alt som måtte til for å få den til å gå med overskudd for å innfri din målsetting. Du ville planlegge, investere, markedsføre, intensivere aktiviteter, og selge for å nå dine målsetninger. Om det er for å nå størst mulig omsetning eller størst mulig overskudd, så er dette reglene i forretningslivet og ingen stiller spørsmål ved hvordan du når sine målsetninger.

I motsetning til forretningsverdenen, så har vi/samfunnet veldig mange andre "holdninger" om hvordan humanitære organisasjoner bør drives. Dan Pallotta tar opp flere forretningsområder som har andre "regler" i ordinært forretningsliv enn i humanitære organisasjoner. Dette gjelder blant annet markedsføring, risikovillighet og lønn.
Eksempelvis ønsker mange i samfunnet ikke at pengene en humanitær organisasjon mottar skal gå til markedsføring. Bedrifter i næringslivet arbeider etter prinsippet om å markedsføre til den siste kronen brukt på markedsføring ikke lenger skaper høyere verdi. Dette gjør naturligvis at forretningsbaserte selskaper kan vokse i et helt annet tempo enn humanitære organisasjoner kan med dagens samfunnsholdning.
Et annet eksempel er lønn. Vi ønsker ikke at det skal betales ut lønn i en humanitær organisasjon. Vi tenker at det å betale ut penger i lønn, er det samme som å ta penger vekk fra saken, for eksempel fattige barna i Malawi. Er det en sannhet?
Kan det være slik at ved å betale noen lønn så vil prestasjonene bli bedre, noe som igjen skaffer mer penger til organisasjonens sak, her i vår sak; hjelp til flere barna? De fleste av oss tenker at lønn er prestasjonsfremmende i forretningsverdenen, hvorfor er det da ikke det samme i humanitære organisasjoner?
Som Dan Pallotta tar opp i videoen; "Du kan gjerne tjene $50 millioner på å lage voldelige videospill, men hvis du ønsker å tjene $0,5 millioner på å kurere malaria så blir du sett på som en parasitt". Se gjerne videoen over - TED talk med Dan Pallotta.

Gi Barna Håp mener at man kan gjøre en større forskjell ved å blande prinsipper og tanker av det beste fra humanitære organisasjoner og bedrifter. Derfor vil Gi Barna Håp se på hvordan vi kan markedsføre, betale lønn og skalere opp bidrag og donasjoner, nettopp for å hjelpe flere barn. 

Dette er fordi vi ønsker å bli målt på hvor mange barn vi hjelper!

Gi Barna Håp samarbeider med et internasjonalt apparat av selskaper og hjelpeorganisasjoner, som gjør det mulig for oss å nå disse barna og bidra med håp for framtiden. Samarbeidet gjør at vi har tilgang til et allerede eksisterende produksjons- og distribusjonsapparat der vi sparer kostnader.
Det er viktig for oss at vi kan hjelpe så age barn som mulig. Vi innser at det koster å skaffe penger til produksjonen av matpakker, til å frakte matpakker, administrere organisasjonen, betale lønn osv.  Derfor har vi valgt å inkludere alle kostnader i prisen på matpakkene. Så når du betaler 170 kr for å hjelpe et barn i 30 dager, så vet du at det er 30 måltider som blir levert ut i Malawi. Frakt, lønn, markedsføring, administrasjon, produksjon osv. er inkludert i denne prisen. På denne måten vet du hva du kjøper, og slik er du med og gir barna håpet de fortjener og har krav på.

Vi takker deg for din støtte til å Gi Barna Håp for framtiden og at du bidrar til flere smil i deres hverdag. >