Quiz om barneekteskapHer kan du ta quiz om barneekteskap for å se om du ...

Read More

5 helseproblemer som følger av barneekteskapBli med oss i kampen mot barneekteskap og signer ...

Read More

Bærekraftig utviklingHva er bærekraftig utvikling og hvor bærekraftig er Norge? Hva kan man gjøre ...

Read More

FNs Bærekraftsmål for bærekraftig utvikling Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, ...

Read More

Barns rettigheter - Hva er FNs barnekonvensjon?Barnekonvensjonen er den første internasjonale menneskerettighetskonvensjonen som gir ...

Read More

Barneekteskap definisjonNår vi leser om barneekteskap kan vi nesten ikke tro det vi leser. ...

Read More