Barns rettigheter - Hva er FNs barnekonvensjon?Barnekonvensjonen er den første internasjonale menneskerettighetskonvensjonen som gir ...

Read More

Barneekteskap og tvangsekteskap - Hva er det? Barneekteskap er definert som alle inngåtte ekteskap ...

Read More

Nei? Du er nok ikke alene, vi i Norge har rent vann i springen ...

Read More

Skrur du også av TV’en når nyhetene står for dør, bare fordi du ikke ...

Read More

FNs Bærekraftsmål for bærekraftig utvikling Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ...

Read More

Ny HIV-studieI ASPIRE-studien, som ble lansert på AIDS-konferansen 2016 i Durban, Sør-Afrika, fikk verden ...

Read More