fbpx

Gjør en reell forandring

Mange bedrifter erfarer at et samarbeid med en veldedig organisasjon som Gi Barna Håp, skaper bærekraft og forandrer samfunn. Når bedriften gir en gave til Gi Barna Håp, er bedriften med på å gi barn en trygg barndom med gode oppvektsvilkår. Et partnerskap med oss skal lønne seg for samfunnet, bedriften og for barna vi kjemper for. Bli med!

Barneekteskap Gi Barna Håp

13.000

 følgere

804

fornøyde kunder

50.000+

måltider servert

Å bli med i programmet passer for bedrifter som...

Vil bygge kultur i bedriften

Det å bygge en positiv kultur i bedriften er åpenbart positivt. Når en bedrift gir, styrkes samholdet og ansvarskulturen i bedriften. Dette påvirker bedriften positivt på alle plan.

Vil styrke merkevaren

Å være en bedrift som gir, synliggjør verdigrunnlaget til bedriften. Dette er viktig både for ansatte og kunder. Et tydelig verdifundament skaper en positiv bedrift.

Vil øke ansattes engasjement

At bedriften gir, øker engasjement hos ansatte. Å jobbe for en bedrift som viser engasjement og samfunnsansvar smitter over på de ansatte, og gir ringvirkninger i kundepleien.

Vil bidra til bærekraftig utvikling

Å ta ansvar for bærekraftig utvikling gjør bedriften langt mer attraktiv i markedet. Synergieffektene er mange for både ansatte og kunder.

Eva - Bærekraftig utvikling - Gi Barna Håp

Hei,

Jeg er Eva Birgitte Hertzberg

I Gi Barna Håp er vi utrolig glad for at du vil bli bedriftspartner! For oss gjør det en enorm forskjell at du stiller opp for oss. Din hjelp bidrar til at vi kommer nærmere å utrydde fattigdom. Vi er sikker på at du vil være med på det samme.

Tusen takk for at du vil bli partner med oss!

Gi Barna Håp, Daglig Leder

Sånn fungerer det

01


Kartlegging av bedriftens behov

Hvilke behov har bedriften i vårt samarbeid? Hva er bedriftens målsetninger og ønsker, og hva er det viktigste for bedriften?

02


Identifisere prosjekter

Vi sjekker hvilke muligheter som passer og er forenlig med bedriftens og Gi Barna Håps mål og verdier. Vi blir enig om framdriften og planer for dette.

03


Sette inspirerende mål

Vi setter felles målsetninger for samarbeidet. Vi elsker denne prosessen fordi det blir disse målene vi styrer etter i det daglige arbeidet.

04

Starte samarbeidet

Sammen lager vi planer for hvordan arbeidet skal gjennomføres, og hvilke punkter som er viktig for realisering av prosjekt og promotering.

FNs bærekraftsmål

FN har satt seg som mål å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Gi Barna Håp har valgt å fokusere på disse bærekraftsmålene:

Bærekraftsmål 1: Utrydde fattigdom
Bærekraftsmål 3: God Helse
Bærekraftsmål 4: God utdanning
Bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene
Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Bærekraftsmål 10: Mindre ulikhet
Bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene. 


Bærekraft og handlekraft

Det som er bra for samfunnet er som regel bra for forretninger. I dagens samfunn krever forbrukere og ansatte at bedriften har et bærekraftig og ansvarlig verdigrunnlag. Ved å være med i et veldedig program med Gi Barna Håp, tydeliggjør bedriften at de bidrar til sosial, miljømessig og økonomisk utvikling for de som trenger det mest. Å vise hvordan bedriften er en del av løsningen av verdensproblemer, er nødvendig for fremtidsrettede bedrifter.

Bærekraftsmålene og Gi Barna Håp

Gi Barna Håp og samarbeidspartnere bidrar gjennom felles innsats til oppnåelsen av FNs bærekraftsmål. I Gi Barna Håp fokuserer vi spesielt på disse 8 bærekraftsmålene.

FNs bærekraftsmål - Gi Barna Håp

Bli bedriftspartner fordi:

Hvert 6. sekund dør noen av feilernæring

Fattigdom er hovedårsaken til feilernæring

800 millioner er fattige i verden

160 millioner barn dør hvert år av feilernæring

Barneekteskap

Som bedriftspartner bidrar du til å stoppe barneekteskap. Gjennom å donere til matpakker som deles ut på skolene, bidrar bedriften til utdanning for barna. Spesielt for jenter er dette viktig, fordi det er en av de viktigste årsakene til å bekjempe barneekteskap.

Programmer og priser

kr

10.000

/år

Støttespiller

Som støttespiller bidrar du til at barn får en tryggere og bedre framtid. Bedriften bidrar med økonomisk støtte som gjør at barn får de forutsetningene de trenger for en trygg oppvekst.

Hvorfor bli støttespiller:
- Tydeliggjøre egen samfunnsrolle
- Bidra til bærekraftig utvikling
- Posisjonere egen merkevare

kr

100.000

/år

Bærekraftspartner

Som bærekraftspartner er du spesielt opptatt av god utvikling mot bærekraftsmålene. Du er med på å realisere målene og tenker langsiktig rundt merkevearen din. Bedriftens økonomiske bidrag sørger for at barn får en trygg og god oppvekst. 

Hvorfor bli bærekraftspartner:
- Tydeliggjøre egen samfunnsrollen
- Bidra til bærekraftig utvikling
- Posisjonere egen merkevare

kr

500.000

/år

Hovedpartner

Som hovedpartner blir du Gi Barna Håps hovedsamarbeidspartner. Du tenker langsiktig rundt merkevaren din, og vil ha en større påvirkning på bedriftens profileringsmuligheter. Bedriften er med på å bidra til positiv utvikling mot bærekraftsmålene.

Hvorfor bli hovedpartner:
- Tydeliggjøre egen samfunnsrolle
- Bidra til bærekraftig utvikling
- Posisjonere egen merkevare
- Utvidet samarbeid med Gi Barna Håp

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

om gi barna håp

Hvem er Gi Barna Håp?

Gi Barna Håp er en humanitær organisasjon som vil utrydde sult for barn i verdens fattigste land. Du kan gjerne lese med om oss.

Hva bruker Gi Barna Håp donasjonene på?

Gi Barna Håp sørger for utdeling av matpakker på skolene i Malawi. Dette bidrar til at barn kommer ut av fattigdom, får utdannelse og fordi matpakkene produserer lokalt bidrar det også til arbeidsplasser for lokalbefolkningen.

Hvor mye av pengene går til formålet?

92 % av pengene går til formålet.

om fordelene

Hvorfor skal min bedrift gi penger?

Mange bedrifter erfarer at det godt å være med på å gjøre en positiv forandring i verden. Det at bedriften er med på å sørge for bærekraftig utvikling er en del av samfunnsansvaret.

Hvilke fordeler er det for bedriften?

Det er mange fordeler med å være en bedrift som gir.

- Det bygger en positiv kultur i bedriften
- Det øker engasjement blant ansatt
- Det styrker merkevaren
- Det bidrar til bærekraftig utvikling

Hvordan hjelper bedriftens bidrag?

Bedriftens bidrag går til å dele ut matpakker på skolene. Dette gjør at fattige familier sender barna på skolen for å få gratis mat. På denne måten sikrer man at barna får utdannelse samtidig. 

Om betaling

Hvordan kan bedriften betale?

Bedriften kan enten betale med kort eller få tilsendt giro med betalingsinformasjon.

Hvor mye skal bedriften betale?

Bedriften velger selv hvor mye som skal gid. I gjennomsnitt fir bedriften 100.000 kr, men alle bidrag er naturligvis svært velkomne.

Når skal bedriften betale?

Bedriften velger selv om de vil sette opp en månedlig betaling eller en gang i året.

  • Hollendergata 2B, Oslo, 0191, Norway
  • beh@gibarnahap.no
  • 97953544

Send oss en beskjed her

Navn*
Epost*
Message
0 of 350
>