fbpx

5 helseproblemer som følger av barneekteskap

5 helseproblemer som følger av barneekteskap

Bli med oss i kampen mot barneekteskap og signer vårt opprop!

1. Vold i hjemmet

Det er omtrent 1 / 3 kvinner som opplever vold i hjemmet. For barnebruder øker sannsynligheten med over 50 %.

ICRW har gjort en undersøkelse blant jenter i barneekteskap og sammenlignet med kvinner over 18 år. Resultatene er brutale, og forteller om jenter som ikke har gode opplevelser i barneekteskapet.


Barneekteskap - Gi Barna håp
Barneketeskap - GI Barna Håp
Barneekteskap - GI Barna Håp

2. Barnedødelighet

Barneekteskap har en stor påvirkning på sunnheten og kvaliteten på graviditeter. Generasjonen som fødes har også større risiko for sykdom og død. Unge mødre har langt høyere risiko enn eldre kvinner, når det gjelder å føde spedbarn som er premature og har lav fødselsvekt.

Dødelighet ved fødsel

I Mali er spedbarnsdødeligheten 181 per 1000 barn, når moren er en jente under 20 år,og 111 per 1000 dersom moren er en kvinne mellom 20-29 år Dette tilsvarer over 60% høyere sannsynlighet, som er en betydelig økt risiko for død ved fødsel.

Barnedød under 5 år

Etter fødselen er det også betydelig høyere risiko for barnedødelighet. Undersøkelser er gjort for barn født av kvinner under 20 år, og indikasjoner gis på at det kan være 28 % høyere sannsynlighet for at et barn dør, når barnet ble født av en mor under 20 år.

3. Barn som får barn - farlig svangerskap

Barn som føder barn har ikke utviklede kropper, som er ment for å lage barn. Se hvorfor det å føde barn i så ung alder som mange av disse jentene gjør, er veldig farlig.

En fødsel i et barneekteskap er som regel alltid for tidlig, for nærme, for mange eller for sent!

Barneekteskap - Gi Barna Håp

Dårlige Odds

Problemet med barn som føder barn er at det er signifikant høyere risiko å problemer under fødselen og til og med død under fødsel.

Sammenligner vi kvinner over 20 år med jenter mellom 10-14 år er det 5-7 ganger høyere sannsynlighet for å dø av fødselsen.

For eksempel, i Mali, er antal dødsfall under fødsel for jenter mellom 15-19 år;178 per 100 000.

For kvinner mellom 20-34 er det samme tallet 32 per 100.000.
Altså er det 5,56 ganger høyere sannsynlighet for å dø for de unge jentene.

Barneekteskap - Gi Barna Håp

Blokkert fødsel

En av de største grunnene til de høye dødsratene er komplikasjoner under fødselen, og en av de største er blokkert fødsel.

Blokkert fødsel skjer når en jentes bekken er for lite

til å føde et foster.
Fosterets hode passerer inn i skjeden, men skuldrene til fosteret har ikke plass til å passere gjennom mors bekkenbein. 
Uten keisersnitt vil det nyfødte barnet dø, og moren vil ha flaks hvis hun overlever.
Dersom blødning ikke oppstår og jenta overlever, vil vevet og beinene til slutt mykne og restene passere gjennom skjeden.

Barneekteskap - Gi Barna Håp

Ubehagelige konsekvenser av fødsel

Mange ganger fører den blokkerte fødselen til andre problemer. Trykket på fosterhodet og skjedeveggen forårsaker ofte at fistler utvikler seg mellom skjeden og blæren eller endetarmen.

Mer enn 2 millioner ungdom lever med fistler, og fistler utvikler seg med 100 00 flere tilfeller per år. Jenter i alderen 10-15 år er spesielt sårbare fordi bekkenbeina ikke er klare til fødsel. Når en fistel er dannel kan dette igjen føre til urinkontinens. Dette er en svært ydmykende opplevelse for jentene og dette leder ofte til depresjon.


4. Livmorhalskreft

Barneekteskap og polygami spiller en svært viktig rolle i en annen dødelig sykdom, livmorhalskreft. Selv om mange afrikanske nasjoner ikke har kapasitet til å tilstrekkelig eller effektivt, undersøke for livmorhalskreft HPV-virus (viruset som noen ganger kan være forløpet til livmorhalskreft), anslås det at forekomsten er ekstremt høy.

I Mali er livmorhalskreft den vanligste formen for kreft hos kvinner.

Tallene

i en studie av 200 deltakere med og uten livmorhalskreft, blant dem med gjennomsnittsalder på 15 år, ble ble HPV oppdaget i 97% av tilfellene og 40% av kontrollene. Risikofaktorer som ble identifisert var bl.a. barneekteskap.

5. HIV og andre seksuelt overførbare sykdommer

Unge kvinnter og jenter har dobbelt så høy sannsynlighet for å få HIV som kvinner over 20 år. Det er flere felles drivere av barneekteskap og HIV, og her er to av disse. 

Barneekteskap - Gi Barna Håp

press om å vise fertilitet

I mange kulturer der barn gifter seg er fertilitet et mål på hvor god kone man er. Derfor har ofte jenter og unge kvinner ubeskyttet sex i for å vise samfunnet hvor "god kone" de er. Håpet er at de skal bli gravide, og dermed få annerkjennelse for dette. Siden mennene ofte er eldre, er det, på grunn av alderen, større sannsynlighet for at mannen er HIV-smittet. Dette gir jentene en økt risiko for å bli HIV-smittet.

Barneekteskap - Gi Barna Håp

manglende kunnskap og utdanning

I mange kulturer er barneekteskap en måte å skaffe seg en munn mindre å mette. Familien ser på ekteskapet som en måte for datteren å komme ut av dattigdom på. Det er en klar sammenheng mellom fattigdom og mangel på utdannelse. Når jenter mangler utdannelse og kunnskap øker risikoen for HIV, fordi jentene ikke har lært om hvordan de skal unngå HIV-smitte.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>