fbpx

5 helseproblemer som følger av barneekteskap

5 helseproblemer som følger av barneekteskap

Bli med oss i kampen mot barneekteskap og signer vårt opprop!

1. Vold i hjemmet

Det er omtrent 1 / 3 kvinner som opplever vold i hjemmet. For barnebruder øker sannsynligheten med over 50 %.

ICRW har gjort en undersøkelse blant jenter i barneekteskap og gjort en sammenligning med kvinner over 18 år. Resultatene er brutale, og som, ikke uventet, forteller om jenter som ikke har gode opplevelser i barneekteskapet.


Barneekteskap - Gi Barna håp
Barneketeskap - GI Barna Håp
Barneekteskap - GI Barna Håp

2. Barnedødelighet

Barneekteskap har stor påvirkning på helsen og kvaliteten på graviditeter. Denne generasjonen har også større risiko for sykdom og død. Unge mødre har langt høyere risiko enn eldre kvinner, når det gjelder å bære fram barn som er premature og som har lav fødselsvekt.

Dødelighet ved fødsel

I Mali er spedbarnsdødeligheten 181 per 1000 barn, når moren er en jente under 20 år. Dødeligheten er 111 per 1000 dersom moren er en kvinne mellom 20-29 år. Dette tilsvarer over 60% høyere sannsynlighet for, og en betydelig økt risiko for død ved fødsel.

Barnedød under 5 år

Etter fødselen er det også en svært stor risiko for barnedødelighet. Undersøkelser er gjort for barn født av kvinner under 20 år. Her er indikasjoner på at det kan være 28 % høyere sannsynlighet for at et barn dør, når barnet er født av en mor under 20 år.

3. Barn som får barn - farlig svangerskap

Barn har ikke utviklede kropper som er ment for å lage barn. Se hvorfor det å føde barn i så ung alder som mange av disse jentene gjør, er veldig farlig.

En fødsel i et barneekteskap er som regel alltid for tidlig, for nærme, for mange eller for sent!

Barneekteskap - Gi Barna Håp

Dårlige Odds

Problemet med barn som føder barn er at det er signifikant høyere risiko, flere problemer og dødelighet under fødselen.

Sammenligner vi kvinner over 20 år med jenter mellom 10-14 år, er det 5-7 ganger høyere sannsynlighet for å dø  fødselen.

For eksempel, i Mali, er antall dødsfall under fødsel for jenter mellom 15-19 år 178 per 100 000.

For kvinner mellom 20-34 er det samme tallet 32 per 100.000.
Altså er det 5,56 ganger høyere sannsynlighet for dødelig utfall for de unge jentene.

Barneekteskap - Gi Barna Håp

Blokkert fødsel

En av de største grunnene til de høye dødsratene er komplikasjoner under fødselen, og herunder en av de største som er blokkert fødsel.

-Blokkert fødsel skjer når en jentes bekken er for lite til å føde et foster.
-Fosterets hode passerer inn i skjeden, men skuldrene til fosteret har ikke plass til å passere gjennom mors bekken.
-Uten keisersnitt vil det nyfødte barnet dø, og moren vil ha flaks hvis hun overlever.
-Dersom blødning ikke oppstår under fødselen, og jenta overlever, vil vev og bein- til slutt mykne og restene passere gjennom skjeden.

Barneekteskap - Gi Barna Håp

Ubehagelige konsekvenser av fødsel

Mange ganger fører den blokkerte fødselen til andre problemer. Trykket på fosterhodet og skjedeveggen forårsaker ofte at fistler (hull) utvikler seg mellom skjeden og blæren eller endetarmen.

Mer enn 2 millioner ungdom lever med fistler, og fistler utvikler seg med opptil 100 000 flere tilfeller per år. Jenter i alderen 10-15 år er spesielt sårbare fordi bekkenbeina ikke er klare til fødsel. Når en fistel er dannet kan dette igjen føre til bl.a. urinlekkasjer. Dette er en svært ydmykende opplevelse for jentene og som kan lede til depresjon og psykisk uhelse. Fistler krever kirurgiske inngrep for å repareres, men det er mangel på kvalifiserte leger til dette. 

4. Livmorhalskreft

Barneekteskap og polygami har også innvirkning på en annen dødelig sykdom, nemlig livmorhalskreft. Selv om mange afrikanske nasjoner ikke har kapasitet til, tilstrekkelig eller effektivt, og undersøke for livmorhalskreft HPV-virus (viruset som noen ganger kan være forløpet til livmorhalskreft), anslås det at forekomsten er ekstremt høy.

I Mali er livmorhalskreft den vanligste formen for kreft hos kvinner.

Tallene

I en studie av 200 deltakere med og uten livmorhalskreft, blant dem med gjennomsnittsalder på 15 år, ble HPV viruset oppdaget i 97% av tilfellene og 40% av kontrollene. En risikofaktor som ble identifisert i disse tallene var bl.a. barneekteskap.

5. HIV og andre seksuelt overførbare sykdommer

Unge kvinner og jenter har dobbelt så høy sannsynlighet for å få HIV som kvinner over 20 år. Det er flere felles drivere av barneekteskap og HIV, og her er to av disse. 

Barneekteskap - Gi Barna Håp

press FOR å vise TIL fertilitet

I mange kulturer der barn gifter seg er fertilitet et mål på hvor god kone man kan bli. Derfor har ofte jenter og unge kvinner ubeskyttet sex for å vise samfunnet hvor "god kone" de er. Håpet er at de skal bli gravide, og dermed få annerkjennelse for dette. Siden mennene ofte er eldre, er det på grunn av alderen, stor sannsynlighet for at mannen er HIV-smittet. Dette gir desverre jentene en økt risiko for å bli HIV-smittet.

Barneekteskap - Gi Barna Håp

manglende kunnskap og utdanning

I mange kulturer er inngåelse av barneekteskap en måte å skaffe seg avlastning økonomisk og en munn mindre å gi mat. Familien ser på ekteskapet som en mulighet for datteren til å komme ut av fattigdommen 

Det er en klar sammenheng mellom fattigdom og mangel på utdannelse. Når jenter mangler utdannelse og kunnskap øker risikoen for HIV, fordi jentene ikke har lært om hvordan de skal unngå bl.a. HIV-smitte.

Se andre innlegg i kategorien barneekteskap

Trykk på ønsket innlegg under, eller gå til vår barneekteskap

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>