fbpx

FNs tusenårsmål; Status og veien videre

FNs Bærekraftsmål Gi Barna Håp

FNs tusenårsmal

I dette blogginnlegget får du lese om FNs tusenårsmål, de nye bærekraftsmålene, og hvordan resultatene ble i 2015. Til slutt har vi også laget en quiz om fattigdom, slik at du kan teste dine evner. Lykke til!
Et lite tips når du leser om FNs tusenårsmål og bærekraftsmålene

Når du leser er det viktig å se forskjell på antall og andel. Med andel menes del av noe. Det regnes som prosent eller brøk. Antall er hvor mange.
Tusenårsmålene er mål for hva landene ønsket å oppnå innen 2015 sammenlignet med hvordan det var i 1990. Fordi vi er blitt flere mennesker på jorda, kan det derfor hende at selv om andelen mennesker (i prosent) som bor i slumområder er mindre enn i 1990, så er antallet mennesker høyere.

FNs Tusenårsmål: Mål og status 2015

FNs tusenårsmål 1 - 8 bilde av hvert enkelt
FNs tusenårsmål 1 - Utrydde ekstrem fattigdom og sult

MÅL: Halvere andelen mennesker som har en inntekt på mindre enn en dollar dagen og mennesker som lider av sult fra 1990 til 2015.

STATUS: Den ekstreme fattigdommen er blitt halvert siden 1990. Andelen mennesker som lever på mindre enn 1,25 dollar (ca 10 kr) om dagen, har sunket fra 47 til 24 prosent.

Andelen mennesker som sulter er redusert fra 20 prosent i 1990 til 15 prosent i 2012. Likevel er det omtrent like mange mennesker i verden i dag som sulter fordi verdens innbyggertall har økt. Vi er derfor langt unna målet om å halvere andelen mennesker som sulter.
FNs tusenårsmål 2 - Skole for alle barn

MÅL: Alle barn skulle få minst 5 års skolegang innen 2015.
STATUS: Ni av ti barn begynner på skolen. 90 prosent av de som begynner fullfører sin skolegang. I Afrika sør for Sahara er andelen barn som begynner på skolen økt fra 58 til 76 prosent mellom 1999 og 2010. Fremdeles er det ca 58 millioner barn i verden som ikke går på skole.

FNs tusenårsmål 3 - Like muligheter for jenter og gutter

MÅL: Det skal være like mange jenter som gutter i barneskolen innen 2005 og på alle trinn innen 2015.
STATUS: Jenter og gutter har fått lik mulighet til barneskole i verden selv om noen områder ligger etter. I høyere utdanning varierer det veldig fra område til område. Fremdeles er det flest menn som styrer landene i verden selv om andelen kvinner har økt.

FNs tusenårsmål 4 - Flere barn skal overleve

MÅL: Andelen av barn som dør før de fyller fem år skulle i 2015 være en tredel i forhold til 1990.
STATUS: I 1990 døde 35 000 barn under fem år hver dag. I 2014 var det redusert til 18 000. Det betyr at det dør omtrent halvparten så mange barn sammenlignet med i 1990. Men fremdeles dør det 18 000 barn for mye hver dag. De fleste dør i løpet av første leveår. De viktigste dødsårsakene er lungebetennelse, diaré og problemer i forbindelse med fødselen. Det dør flest barn i Afrika sør for Sahara.

FNs tusenårsmål 5 - Bedre helse for gravide og fødende

MÅL: Andelen av gravide og fødende som dør skal bare være en firedel i forhold til 1990.
STATUS: Antallet mødre som dør er nesten halvparten av hva det var i 1990. Det er blant annet fordi flere gravide og fødende får hjelp av leger og sykepleiere. Men likevel er det lengere igjen til vi har nådd dette målet enn noen av de andre tusenårsmålene.

FNs tusenårsmål 6 - Forhindre spredning av AIDS og malaria

MÅL: Stoppe spredningen og prøve å fjerne hiv/aids, malaria og andre farlige sykdommer.
STATUS: Målet er nådd! Flere får medisiner og antallet hivsmittede har gått ned, men det er store forskjeller fra område til område. Dødsfall på grunn av malaria har gått ned med 25 prosent siden 2000 blant annet fordi mange flere barn i Afrika sør for Sahara bruker myggnett når de sover. Mange flere får behandling for tuberkulose, og antall dødsfall på grunn av denne sykdommen har gått kraftig ned.

FNs tusenårsmål 7 - Minske forurensning og ta vare på jorda

MÅL: Andelen mennesker uten rent drikkevann og gode nok toalettforhold skal i 2015 være halvparten av hva det var i 1990. Minst 100 millioner som bor i slummen skal få bedre levekår innen 2020.
STATUS: Målet om vann er oppnådd. 2 milliarder mennesker har siden 1990 fått tilgang på rent drikkevann. Fortsatt mangler 2,5 milliarder mennesker gode nok toalettforhold. Fortsatt er vann det næringsmiddelet (mat/drikke/sminke og lignende) flest mennesker blir syke av, og i noen tilfeller dør av. Over 200 millioner som bor i slummen har fått det bedre. Andelen mennesker i byer i utviklingslandene som bor i slum har gått ned, men fordi befolkningen i byene øker kraftig, har likevel antallet gått opp.

FNs tusenårsmål 8 - Alle land samarbeider om å skape en bedre verden

MÅL: Vi må jobbe for rettferdige regler for handel mellom landene, og de rike landene må hjelpe de fattige hvis vi skal nå tusenårsmålene.
STATUS: Bare fem land har holdt løftet om å gi minst 0,7 prosent av inntekten sin til å hjelpe fattige land (utviklingsland). Norge er ett av disse landene. Vi gir 1 prosent av det landet tjener til utvikling. Utviklingslandene har mindre gjeld enn før. Fremdeles har vi ikke fått regler for handel mellom landene som gir de fattigste landene mulighet til å konkurrere med mange av varene de kan tilby rike land.

Til toppen

Resultater FNs tusenårsmål til 2015

Under ser du hvordan FN fremstiller sine egne resultater

FNs tusenårsmål resultater i 2015


Konklusjon - FNs Tusenårsmål

God utvikling

Når resultatene gjøres opp ser vi at utviklingen av FNs tusenårsmål tross alt er ganske positiv. Gi Barna Håp ønsker å framstille verdensbildet på en måte som stemmer med det faktiske bildet av hvordan verden ser ut.

Nyhetsbildet

Det er mange gode saker rundt fattigdomsutviklingen og vi ønsker at det skal nå ut til verden. Det er vel en kjensgjerning at nyhetsbildet ikke alltid bærer preg av gladsakene. Det er krisemaksimering, krigsreportasjer og vold som oftest er hovedsaker. Det er lite om at det er en positiv utvikling av de mest belastede fattigdomsområdene i verden. Grunnen til at vi har laget en quiz er for å illustrere dette i praksis.

Det gode arbeidet

Både gjennom internasjonale og lokale organisasjoner, bedrifter og regjerninger foregår et stort arbeid. Mange av de etablerte hjelpeorganisasjonene er også avhengig av frivillig arbeid fra folk flest for å kunne være sentrale bidragsytere i dette arbeidet. Gjennom å bli fadder eller bli frivillig kan også den enkelte kvinne og mann gi sitt bidrag. Det er summen av alle bidrag som gir slike gode resultater som er beskrevet i FN’s tusenårsmål for 1990 til 2015.

Hva kan du gjøre?

Så blir spørsmålet hva du som leser denne artikkelen kan bidra med. Og det burde være et ansvar hver og en av oss mennesker tar. Bidra til utvikling er alles ansvar. Starter du og jeg med det vi kan gjøre vil flere komme etter, bare husk at noen må starte. Kanskje kan FN’s nye bærekraftsmål ligge til grunn for å inspirere til ideer om hva du kan gjøre.

Se andre innlegg i kategorien bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål

Trykk på ønsker innlegg under, eller gå til vår temaside for bærekraftsmålene og bærekraftig utvikling

QUIZ

Under kan du ta vår quiz om fattigdom. Har du lest artikkelen nøye kan du klare å svare riktig på alle spørsmålene. Ikke bli lei deg hvis du ikke klarer det. Medie- og nyhetsbildet kan ha påvirket deg i mange år, og da er det ikke alltid lett å vite hva som er rett.

Kilder:

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>

Notice: Undefined index: id in /var/www/1/320167/www/wp-content/plugins/thrive-visual-editor/event-manager/classes/actions/TCB_Thrive_Image_Zoom.php on line 67

Notice: Undefined index: id in /var/www/1/320167/www/wp-content/plugins/thrive-visual-editor/event-manager/classes/actions/TCB_Thrive_Image_Zoom.php on line 69

Notice: Undefined index: id in /var/www/1/320167/www/wp-content/plugins/thrive-visual-editor/event-manager/classes/actions/TCB_Thrive_Image_Zoom.php on line 67

Notice: Undefined index: id in /var/www/1/320167/www/wp-content/plugins/thrive-visual-editor/event-manager/classes/actions/TCB_Thrive_Image_Zoom.php on line 69

Notice: Undefined index: id in /var/www/1/320167/www/wp-content/plugins/thrive-visual-editor/event-manager/classes/actions/TCB_Thrive_Image_Zoom.php on line 67

Notice: Undefined index: id in /var/www/1/320167/www/wp-content/plugins/thrive-visual-editor/event-manager/classes/actions/TCB_Thrive_Image_Zoom.php on line 69

Notice: Undefined index: id in /var/www/1/320167/www/wp-content/plugins/thrive-visual-editor/event-manager/classes/actions/TCB_Thrive_Image_Zoom.php on line 67

Notice: Undefined index: id in /var/www/1/320167/www/wp-content/plugins/thrive-visual-editor/event-manager/classes/actions/TCB_Thrive_Image_Zoom.php on line 69