fbpx

mars 22

Har du tenkt på hvor mye vann du bruker i løpet av en dag?

0  comments

Gi Barna Håp Vann

Nei? Du er nok ikke alene, vi i Norge har rent vann i springen uansett hvor vi bor og tenker ikke når vi bruker det. Vi bare skrur på kranen og ut kommer det litervis i løpet av en dag. Vi har både varmt og kaldt vann, de fleste av oss, og vi bruker det i rikelig monn hver eneste dag. Vi bor i et land der vi har mange og gode naturgitte ressurser, og der vannet kanskje er den viktigste. Akkurat det er ikke situasjonen i hele verden, der situasjonen noen steder kan være helt motsatt.


Vann er vi avhengig av alle. En livgivende kilde for jord, planter, skog, dyr, innsekter, folk og fe, vær og vind – alt henger sammen og har èn fellesnevner – vannet. Når noen av oss mennesker overforbruker, og forhold som er naturgitte (tørke, naturkatastrofer og vær) begrenser tilgangen andre steder, da er det på høy tid at vi tar inn over oss at vannet kan bli en knapphetsressurs i framtiden.

Gi Barn a Håp

Torsdag 22. mars er det den Internasjonale vanndagen, som setter fokus på vannet, forbruket,
rensing, muligheter for gjenbruk osv.
I mange deler av verden er det forurenset vann som blir blandet i drikkevannskilder og som gir
resultater som sykdom og død. Noen steder må det fraktes eller bæres vann i flerfoldige
kilometer til landsbyer og boplasser. I de rikere delene av verden forbruker vi hensynsløst
vannet, uten tanke for at mange ikke har tilgang til denne kilden til liv.

Den internasjonale vanndagen bør få oss til å bli bevisst på vårt forbruk, gjør vi dette og har fokus på vårt eget bruk er det en start på å gi flere muligheter til å få vann, rent vann.
Når landbruket tar for seg muligheter for å rense og gjenbruke avløpsvann til vanning og gjødsling, vil det være gode prosesser for å oppnå god vannforvaltning. Når forskningen går inn i utviklingsmuligheter, renseprosesser osv. er det et arbeid for felles beste.


Vann er en grunnleggende forutsetning for liv. Det er en grunnforutsetning for en mer
inkluderende og bærekraftig utvikling. Det er derfor vannstandarder utgjør selve hjertet av den nye «2030 Agenda for bærekraftig utvikling», fremhevet i FNs bærekraftsmål om sikring av
tilgjengelighet og bærekraftig forvaltning av vann og sanitærforhold.


For å sikre tilgang til trygt og rimelig drikkevann innen 2030, kreves det at vi investerer i
dekkende infrastruktur, anskaffer renovasjonsanlegg og fremmer hygiene på alle nivåer. En
løsning er å investere i internasjonale standarder - vi har i dag mer enn 500 ISO-standarder som gjør at vannets kretsløp kan fungere bedre for alle levende ting på jorden.


Gi Barna Håp har gjennom sitt matprosjekt behov for vann til grøten som deles ut på skolene.
Uten vannet kan jordbruket ikke produsere maisen og soyabønnene som er noen av
hovedingrediensene i matpakkene, vi trenger også vann til å blande ut melet til grøt før de blir levert til barna på skolene. Hjelp oss og hjelpe – doner penger slik at vi kan gjøre hverdagen til barna i Malawi bedre.


Tags


You may also like

Barns rettigheter – FNs Barnekonvensjon

Barneekteskap og tvangsekteskap

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>